CLB: centrum voor leerlingen begeleiding

CLBGOLIER2Naast de leeropdracht die de scholen ontegensprekelijk hebben, moeten ze leerlingen ook begeleiden in hun totale ontwikkeling in de samenleving. Voor deze taak kunnen scholen een beroep doen op een centrum voor leerlingenbegeleiding.

De belangrijkste pijlers van de CLB-werking zijn:

  • goede afspraken maken met scholen, leerlingen en ouders en die schriftelijk vastleggen
  • grotendeels vraaggestuurd werken
  • leerlingen, ouders en scholen een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden
  • werken met bekwame en goed opgeleide personeelsleden.
  • ...

   

Het CLB speelt ook een belangrijke rol bij de contacten tussen de school en de welzijns-en gezondheidsinstellingen.

Op basis van deze principes ondersteunen de CLB's leerlingen, ouders en scholen vanuit een vernieuwde visie inzake de begeleiding van jongeren. Bovendien verbinden ze er zich toe steeds met respect voor de Rechten van het Kind te zullen handelen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.