Met het project Techno Trailer willen we volgende doelstellingen realiseren:

  1. Techniek als ontwikkelingsdoel/eindterm onder de aandacht brengen in het basisonderwijs
  2. De doelgroep prikkelen en vooroordelen rond techniek en techniekonderwijs bijsturen
  3. De drempel naar het onderwijs in nijverheid en techniek verlagen
  4. De link maken tussen opleidingen en beroepen
  5. Hoogtechnologische zaken op een ontdekkende wijze naar de basisschool brengen